نسل آینده حافظه ها

نسل آینده حافظه ها

تصور كنيد كه اتم ها قادر به ذخيره اطلاعات باشند.

در واقع مهندسين هلندي در تلاش آن هستند و موفق به ذخيره ٥٠٠ ترابايت در يك اينچ مربع شده اند.

 

درست است، ٥٠٠ ترابايت در درايوي به اندازه يك تمبر پستي!

 

 

اين هارد دريو اتمي ٥٠٠ برابر فشرده تر از SSD ها مي باشند اما به اين زودي وارد بازار نمي شوند.

اين درايو شامل اتم هاي كلرين بر روي يك سطح مسي به شكل يك شبكه مربعي مي باشد

و هر زمان كه يك اتم ناپديد شود يك سوراخ بر روي شبكه ظاهر مي گردد

و بدين معنيست كه شما ميتوانيد براي ايجاد حالت دوگانگي خاموش/روشن كه التزام تمامي حافظه هاست،

اتم ها را حذف كنيد.

حافظه ها

“سندر اوته”، پژوهشگر اين پروژه مي گويد:

تركيب اتم كلر و سطح كريستالي مسي در كنار اين واقعيت كه ما قادر به كنترل

“سوراخ ها” هستيم،

باعث ايجاد تكنيكي كاربردي ، مقياس پذير، قابل بازسازي و مطمئن تر است

كه به راحتي حالت ان خودكار مي شود. اين اتفاق زماني خواهد افتاد كه ما قادر به اختراع دستگاه چاپ مقياس اتمي شويم.

با استفاده از اين داده ها، تيم اوته قادر به وارد كردن مقادير زيادي متن همانند مقاله خواستگاه گونه هاي داروين(حدود ٥٠٢ صفحه) به اين حافظه بوده اند.

آيا اين حافظه معايبي نيز دارد؟

بله، در حال حاضر اين تكنولوژي براي كارامد بودن نياز دارد

به نقطه انجماد نيتروژن يعني ٣٤٦- درجه فارنهايت برسد و همينطور بر اساس گفته هاي اوته سرعت اجراي اين حافظه بسيار پايين مي باشد.

بنابراين اين تكنولوژي با اين شرايط امادگي ورود به بازار را نداشته

اما اگر روزي اين نوع مقياس در دماي اتاق قابل ساخت باشد، اينده حافظه ها بسيار روشن خواهد بود.