نحوه ذخیره سازی داده‌ها در هارد دیسک

نحوه ذخیره سازی داده‌ها بر روی هارد دیسک در مجموعه هایی به نام سکتور وشیارها ذخیره می شوند.

شیارها دوایر متحد المرکزی است که در هر کدام از آنها تعدادی سکتور با ظرفیت بین ۲۵۶ یا ۵۱۲ باید وجود دارد.

به چند سکتور به طور پیوسته کلاستر می گویند .

 

دو عملیات که بر روی هاردها اعمال می‌شود عبارتند از:

low level format  .۱

high level format .2

 

زمانی که عملیات low level format بر روی هارد دیسک صورت می‌گیرد ، در هارددیسک شیارها و سکتورها تشکیل می‌شوند اما در عملیات high level format باتوجه به نوع سیستم عامل و سیاست‌های راه بردی مربوطه در هارددیسک ساختارهایی با عنوان جدول اختصاصی فایل‌ها، جدول آدرس دهی فایل‌ها و غیره ایجاد می‌شوند.

 

خانه هارد ایران با داشتن افراد متخصص در زمینه بازیابی انواع حافظه‌ها آماده هرگونه خدمات به مشتریان محترم می‌باشد.