قبل از همه عادت‌های کاری خوب در خود ایجاد کرده و احتیاط‌های ساده‌ای را به انجام دهید. اینجا فهرستی از کارهایی که باید برای مراقبت از کارت‌های‌تان و جلوگیری از خراب شدن‌شان انجام دهید، وجود دارد

برای مراقبت از کارت‌های‌تان و جلوگیری از خراب شدن‌شان انجام دهید، وجود دارد:

  • قبل از آنکه قبل از همه عادت‌های کاری خوب در خود ایجاد کرده و احتیاط‌های ساده‌ای را به انجام دهید. اینجا فهرستی از کارهایی که باید کارت فلش مدیا را از دوربین‌تان خارج کنید، چند لحظه منتظر شوید تا دوربین نوشتن اطلاعات از بافر روی کارت را تمام کند، و اگر دوربین‌تان چراغ فعال چشمک‌زن دارد، مطمئن شوید که دیگر چشمک نمی‌زند. ( این احتمالاً اید خوبی است که اول منتظر شوید دوربین نوشتن را تمام کند و بعد، قبل از خارج کردن کارت، دوربین را خاموش کنید. )؛
  • قبل از آنکه دوربین‌تان را خاموش کنید، چند لحظه صبر کنید تا دوربین نوشتن اطلاعات از بافر بر روی کارت را خاتمه دهد، و چراغ چشمک‌زن فعال دوربین، اگر وجود دارد، از کار بیفتد؛ از میزان پر بودن کارت خود آگاه باشید و آن را عوض کنید، یا اطلاعات روی آن را به رایانه، سی‌دی، یا هر ابزار ذخیرة دیگر منتقل کنید، پیش از آنکه به عکاسی ادامه دهید ( وقتی کارت‌ها خیلی پر می‌شوند، می‌توانند بر روی هِدِر کارت و FAT بنویسند، که می‌توانند موجب شوند دوربین/رایانه نتواند اطلاعات را بر روی کارت پیدا کند. )؛
  • پس از آنکه عکس‌های‌تان را به رایانه یا هر ابزار ذخیرة دیگری منتقل کردید و از سلامت آنها مطمئن شدید، کارت خود را در داخل دوربین از نو فرمت کنید. ( این ایدة خوبی است که پس از ریختن فایل‌های عکس‌های‌تان از روی کارت به رایانه، با ثبت آنها بر روی یک سی‌دی/ دی‌وی‌دی، نسخة پشتیبانی از آنها تهیه کنید. )؛
  • همیشه قبل از آنکه در طول روز برای عکاسی از خانه خارج شوید، باتری‌های تازه در دوربین‌تان بگذارید – وقتی باتری‌های‌تان ضعیف می‌شوند، آنها را با باتری‌های نو عوض کنید، به این ترتیب، دوربین‌تان همیشه نیرو برای نوشتن اطلاعات از بافر بر روی فلش مدیا خواهد داشت. ( وقتی نزدیک خانه هستید، همیشه یک سری باتری‌ پشتیبان همراه داشته باشید – وقتی به تعطیلات می‌روید، مطمئن باشید حداقل دو سری باتری پشتیبان و شارژر آنها را همراه خود دارید. )؛
  • زمان فشردن دکمة شاتر، زمان کافی در نظر بگیرید، تا به دوربین‌تان اجازه دهید بدون پر کردن بافر، اطلاعات را بر روی کارت بنویسد. ( به خصوصیات دوربین‌تان در دفترچة راهنمای آن نگاه کنید تا بفهمید دوربین‌تان قادر به ثبت چند فریم در ثانیه است، و چند ثانیه زمان برای یک ردیف عکاسی پیش از پر شدن بافر نیاز دارد. )؛

[EasyDNNGallery|1041|Width|400|Height|400|position|left|resizecrop|False|lightbox|False|title|True|description|True|redirection|False|LinkText||]

  • کارت‌های فلش مدیای خود را از منابع الکتریکی قوی ( الکتریسیتة ساکن حاصل از راه رفتن بر روی فرش در زمستان می‌تواند شارژ ولتاژیِ بسیار بالایی تولید کند و برای آسیب رساندن به یک کارت کافی باشد ) و میدان‌های مغناطیسی قوی ( دستگاه‌های اشعه ایکس و اسکنرهای فرودگاه‌ها بی‌خطر هستند، اما برخی از دستگاه‌های اشعه ایکس قوی‌تر تازه که برای بازرسی بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توانند به کارت‌های شما آسیب برسانند – اگر شک دارید یاخیالتان ناراحت است، کارت‌های فلش مدیای خود را در هواپیما همراه خود داشته باشید.)؛
  • فلش مدیای خود را تنها پس از آنکه ارتباط کارت با رایانه‌تان قطع، و چراغ فعال از چشمک‌ زدن باز ایستاد، از کارت‌خوان خارج کنید؛
  • اگر کارت تقریباً پر است، تا زمان کپی کردن عکس‌ها بر روی رایانه‌تان صبر کرده و بعد، فایل‌ها را ویرایش یا پاک کنید. ( اگر پاک کردن یک یا دو عکس ضروری باشد، مهم نیست، اما بهتر آن است که تا زمان انتقال کامل و ایمن فایل‌ها به هارد رایانه‌تان، صبر کنید )؛
  • اگر بیش از یک دوربین دیجیتال دارید، سعی کنید کارت‌های هر کدام را از هم جدا نگهدارید. عکاسی با یک دوربین و بعد انتقال کارت آن به دوربین بعدی و عکاسی دوباره، می‌تواند باعث خرابی کارت شود؛

 

مرکز تعمیر و بازیابی اطلاعات هارد ایران