يکی از ويژگی های قابل توجه کامپيوتر ، قابليت ذخيره و بازيابی اطلاعات بر روی رسانه های ذخيره سازی متفاوت است

هارد ديسک ، فلاپی ديسک و ديسک های فشرده نمونه هائی متداول در اين زمينه می باشند

برخی از حافظه های جانبی دارای اين ويژگی مهم می باشند

که می توان آنان را براحتی جابجا نمود  و از داده های ذخيره شده بر روی آنان در مکان های متفاوتی استفاده کرد .

به اين نوع از حافظه ها ، حافظه های Removable گفته می شود .

فن اوری ايجاد حافظه های فوق از گذشته تاکنون دستخوش تحولات فراوانی شده است.

در حافظه های اوليه، اطلاعات بر روی يک نوار مغناطيسی ذخيره می گرديد که توسط يک دستگاه کاست صوتی استفاده می گرديد .

قبل از آن ، برخی کامپيوترها از پانج کارت به منظور ذخيره اطلاعات استفاده می نمودند .

به منظور آگاهی از داده های ذخيره شده ، سوراخ های موجود برروی  کارت پانچ تفسير می گرديد .

از آن زمان تاکنون ، فن آوری های متعددی به منظور توليد رسانه های ذخيره سازی Removable ايجاد شده است.

امروزه می توان بر روی اين نوع از حافظه ها ( ديسک ، کاست ، کارت و يا کارتريج ) صدها مگابايت و يا چندين گيگابايت اطلاعات را ذخيره نمود .

مزايای استفاده از حافظه های Removable:

  • عرضه نرم افزارهای تجاری
  • Backupگرفتن اطلاعات مهم
  • اننتقال داده بين دو کامپيوتر
  • ذخيره نرم افزار و يا اطلاعاتی که از آنان بطور دائم استفاده نمی گردد .
  • ايمن سازی داده هائی که تمايل نداريم ساير افراد به آنان دستيابی داشته باشند .

انواع رسانه های ذخيره سازی اطلاعات :

رسانه های ذخيره سازی Removable  را می توان به سه گروه عمده تقسيم نمود :

  • حافظه های مغناطيسی
  • حافظه های نوری
  • حافظه های Solid state

فلش ديسک و يا فلش درايو ، يکی از جديدترين دستگاه های ذخيره سازی اطلاعات است که با توجه به ويژگی های منحصر بفرد خود توانسته استدر  کانون توجه علاقه مندان قرار گيرد.

حافظه استفاده شده در اين نوع دستگاه ها  از نوع   Solid State بوده  و می توان هزاران مرتبه اطلاعاتی را بر روی آنان نوشت و يا حذف نمود.

 

کلینیک هارد ایران، مرکز تخصصی بازیابی اطلاعات انواع دیسک ها در ایران