سوختن و یا شکستن مموری کارت ها امری معمول و در عین حال خسته کننده می باشد.

شاید زمان زیادی را صرف بازگرداندن اطلاعات با ارزش خود از روی مموری کارتتان کرده و نتیجه ای نگرفته باشید.

تنها کاری که نیاز است انجام دهید، تماس با کلینیک هارد ایران است.

چرا که مجموعه ی هارد ایران، اطلاعات مموری کارت شما را با استفاده از تکنیک های ترکیبی خاص خود بازمی گرداند.

این تکنیک ها، منحصر به مجموعه کلینیک هارد ایران بوده که به یاری متخصصان و دستگاه های مخصوص بازیابی انواع برند ها ی مموری کارت مانند:

 • Samsung
 • Kingston
 • Sandisk
 • Sony
 • Transcend
 • Integral
 • Verbatim
 • Pny
 • Delkin
 • و….

در هر شرایط :

 • سوختگی
 • شکستگی
 • فرمت شده
 • به وجود آمدن مشکل درزمان جابجا کردن اطلاعات به حافظه ای دیگر
 • فایل های اووررایت (overwritten file) شده
 • آتش گرفته
 • آب خورده
 • انواع صدمات فیزیکی

و حتی موارد غیرقابل بازیابی را ریکاوری میکند.